Phản động Nguyễn Văn Hóa mong mọi người đừng vì đồng tiền bán rẻ lương tâm.

Không chỉ mong được hưởng khoan hồng, Nguyễn Văn Hóa còn nhắn gửi đến mọi người, nhất là thanh niên đừng nên bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc cho những kẻ phản động.