Nguyễn Khắc Thành giết người sau cuộc cãi vã về món nợ 150.000 tiền thịt lợn. Ảnh: Hoàng Táo Khoảng 17h
Hà Nội