Tuần lễ phim Đan Mạch diễn ra từ 19-27/11 sẽ giới thiệu 8 bộ phim, bao gồm: Chuyện tình Hoàng Gia, Ứng cử viên, Freddy Mặt Ếch,