Hiếm có nhân vật “kẻ thứ 3” ghê gớm nào được khán giả ủng hộ nhiệt tình như Diệp. Sau hàng chục