Phóng sự bằng hình về chuyến đi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại G-7 Canada

11/06/2018 05:57

(kbchn) - Liên tục trong 2 năm Thủ tướng Nguy64n Xuân Phúc được tổ chức G-7 mời tham dự

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét, đám cưới và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bộ vét và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyen Phuong Hung, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyen Phuong Hung, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyen Phuong Hung, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang