Nhà máy In tiền quốc gia có Chủ tịch mới

Ngày đăng : 11:43, 13/09/2019

Ông Lê Thái Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019.

Thống đốc NHNN có Quyết định số 1869/QĐ-NHNN ngày 12/9/2019 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Thái Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019. Thời hạn nắm giữ chức vụ này của ông Nam là 5 năm, kể từ ngày 15/9.

Cùng với đó, Thống đốc NHNN cũng ban hành Quyết định số 1868/QĐ-NHNN ngày 12/9/2019 về việc giao ông Nguyễn Văn Long – Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia phụ trách, điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019.

Hiện, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty là ông Nguyễn Văn Toản. Ban Tổng Giám đốc của công ty có 4 thành viên gồm: Tổng Giám đốc Trần Văn Tiến và ba Phó Tổng Giám đốc gồm ông Hoàng Trọng Kha, ông Trần Huyền Cương và ông Nguyễn Văn Long.

Nhà máy in tiền quốc gia được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên quy định đối với công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có hoạt động chính là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, Nhà máy In tiền quốc gia doanh thu hơn 900 tỷ đồng, giá vốn để sản xuất ra tiền chiếm đến 886 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 20 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này sau khi trừ đi các chi phí tài chính, bán hàng, đơn vị này lỗ ròng sau thuế lên đến con số 11,2 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Nhà máy In tiền quốc gia là 2.266 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở hàng tồn kho với 950 tỷ đồng, tài sản cố định với 548 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền với 331 tỷ đồng.

Pha Lê/Nhịp sống kinh tế