Nghệ An: Gần 2.300 lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Ngày đăng : 11:55, 13/09/2019

Theo Sở LĐTBXH Nghệ An, tính đến nay, Nghệ An có gần 10.000 lượt lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.

Theo Sở LĐTBXH Nghệ An, tính đến nay, Nghệ An có gần 10.000 lượt lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc. 

Từ năm 2011 đã xảy ra tình trạng có nhiều lao động làm việc tại Hàn Quốc tự ý đổi chỗ làm việc, không về nước đúng thời hạn hợp đồng, ở lại Hàn Quốc làm việc và cư trú bất hợp pháp.

Hiện số lượng người lao động Nghệ An cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 2.694 người (năm 2017) xuống 2.288 người đến tháng 7.2019; Nghệ An còn 9 huyện, thị bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trước thực trạng nói trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động giải quyết đối với người lao động Nghệ An đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định, giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo.

Q.Đại/Báo Lao động