Nợ công sẽ giảm còn 52,7% GDP vào 2022

Ngày đăng : 18:00, 26/10/2019

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2022 giảm 3,4% tỷ lệ nợ công so với cuối năm 2019.

Trong Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Tài chính nêu mục tiêu đến cuối năm 2020 nợ công là 54,3% GDP, năm 2021 là 53,3% và năm 2022 là 52,7%. Các chỉ tiêu này đặt ra trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2022 khoảng 6,8%. 

Riêng năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3% GDP, nợ Chính phủ là 48,5%, nợ nước ngoài của quốc gia 45,5%.  Tỷ trọng nợ công 3 năm tới theo mục tiêu sẽ giảm đáng kể so với năm 2019, với 56,1% GDP, tương ứng 3,48 triệu tỷ đồng. 

Bộ Tài chính cũng dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách nhà nước ba năm 2020-2022. Trong đó, thu ba năm mục tiêu là 4,9 triệu tỷ đồng, chi khoảng 5,7 triệu tỷ đồng và tăng tỷ trọng đầu tư phát triển. 

Riêng năm 2020, dự kiến dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. Dự kiến dự toán chi cân đối ngân sách năm 2020 là 1,75 triệu tỷ đồng.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống mức 60,5%, thấp hơn 2-4% so với 3 năm gần đây. Tỷ lệ bội chi ngân sách năm 2020 dự kiến là 3,44% GDP, tương ứng 234.800 tỷ đồng.

 

Nguyễn Hà/ Vnexpress