Tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ngày đăng : 23:30, 19/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội nâng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách lên ít nhất 40%, tăng 5% so với luật hiện hành.

Chiều 19/6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội với hơn 87% đại biểu đồng ý. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, quy định nâng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

"Để bảo đảm tính khả thi của quy định này, trong thời gian tới, Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ cụ thể hóa nội dung liên quan cũng như xem xét việc bố trí hợp lý số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách ở từng địa phương", ông Tùng nói.

 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (góc phải) ấn nút thông qua dự án Luật tại nghị trường. Ảnh: Hoàng Phong

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng (bìa phải) ấn nút thông qua dự án Luật tại nghị trường. Ảnh: Hoàng Phong

Luật vừa thông qua chưa quy định tiêu chuẩn cao hơn đối với đại biểu Quốc hội theo đề nghị của một số đại biểu, như am hiểu toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội, có khả năng tranh luận, tư duy phản biện, kỹ năng biểu đạt ý kiến... 

Giải thích điều này, ông Hoàng Thanh Tùng cho hay ngoài các tiêu chuẩn chung của đại biểu đã được quy định, nếu đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn về trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng làm việc sẽ làm hạn chế quyền ứng cử vào Quốc hội của công dân đã quy định trong Hiến pháp.

Hơn nữa, theo quy trình bầu cử hiện nay, bên cạnh những người tự ứng cử, phần lớn ứng cử viên là đại diện do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương lựa chọn, giới thiệu để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội.

"Hiện nay, mỗi loại cơ quan, tổ chức đã có những quy định riêng của Đảng, quy định của từng cơ quan, tổ chức trong việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện khi xem xét, lựa chọn nhân sự. Vì vậy nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện", ông Tùng nói.

Để nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, ông Tùng đề nghị từng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hơn nữa trong việc sàng lọc, giới thiệu đại diện ưu tú nhất tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội để cử tri có điều kiện lựa chọn người thực sự xứng đáng.

Theo quy định hiện hành, đại biểu Quốc hội phải đảm bảo năm tiêu chuẩn. Trong đó có trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội...

Luật vừa thông qua đổi tên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng" thành "Ủy ban Văn hóa, Giáo dục" và "Ủy ban về các vấn đề xã hội" thành "Ủy ban xã hội".

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021; những thay đổi tên gọi Uỷ ban nói trên được thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo quy định hiện hành, tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và không chuyên trách. Số lượng người hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu.

 

Hoàng Thuỳ - Viết Tuân/ Vnexpress