Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ngày đăng : 23:30, 22/01/2021

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè được HĐND TP Thủ Đức bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 22/1, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Thủ Đức bầu ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giữ chức Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức - 1

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê quán Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn kiến trúc sư, Thạc sĩ Quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng, Cao cấp chính trị. 

Trước đây, ông Tùng làm trưởng Phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM.

Từ tháng 3/2017, ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM.

Tháng 10/2019, ông Tùng được UBND TP.HCM phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Thủ Đức bầu các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND Quận 2, ông Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi), Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

 

 

THẾ QUANG/VTC News