Quảng Nam: Gần 70 tỷ đồng đầu tư tu bổ di tích

06/01/2019 21:24

Quảng Nam hiện có 04 di tích quốc gia đặc biệt, 61 di tích quốc gia và 314 di tích cấp tỉnh. Qua 3 năm (2016 - 2018) thực hiện Đề án đầu tư tu bổ di tích, tỉnh Quảng Nam tiến hành tu bổ, tôn tạo 5 di tích cấp quốc gia, 40 di tích cấp tỉnh và dựng 55 bia di tích với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa đạo Kỳ Anh được tỉnh Quảng Nam đầu tư, nâng cấp đã trở thành một điểm đến du lịch. (ảnh: Văn Diện)
Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa đạo Kỳ Anh được tỉnh Quảng Nam đầu tư, nâng cấp đã trở thành một điểm đến du lịch. (ảnh: Văn Diện)

Việc thực hiện Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn (2016 - 2020) của Quảng Nam đã phát huy hiệu quả, tạo cơ chế và nguồn lực cho các địa phương chủ động trong công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, tránh nguy cơ sụp đổ, đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức toàn xã hội về gìn giữ, bảo tồn di sản phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí thực hiện qua các năm chưa đảm bảo theo lộ trình đề ra mặc dù hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đề nghị bố trí đủ 16 tỷ đồng để tu bổ di tích theo danh mục. Ngoài ra, nguồn vốn đối ứng từ các địa phương cho công tác tu bổ chưa nhiều và nguồn huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, tộc họ vẫn chưa có khiến việc đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị sơ kết về đầu tư tu bổ di tích giai đoạn (2016 - 2018) và đóng góp vào dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng, một số di tích tuy cấp thiết nhưng chưa được triển khai đầu tư theo đúng lộ trình, một số quy định về công tác tu bổ, tôn tạo di tích chưa phù hợp với thực tiễn; một số địa phương phương và chủ di tích còn thụ động trong công tác quản lý, cân đối nguồn vốn đối ứng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với các ngành liên quan và địa phương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đề xuất đưa khỏi danh mục những di tích không có khả năng thực hiện và bổ sung danh sách di tích bị xuống cấp nghiêm trọng chưa có trong đề án.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất điều chỉnh việc hỗ trợ tu bổ sang dựng bia di tích Núi Chùa Quảng Phú của thành phố Tam Kỳ; đồn Cao Lao và căn cứ kháng chiến huyện ủy Quế Tiên của huyện Hiệp Đức và bổ sung vào danh mục đề án hỗ trợ 1 di tích và dựng bia 2 di tích cấp quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ tu bổ 12 di tích và dựng bia 4 di tích cấp tỉnh.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đề nghị, khẩn trưởng hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh của tỉnh.  

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang