RA TAY THÔI HỠI NGHỆ - TĨNH ANH HÙNG

Thưa các anh công an và trung đoàn E26 hãy tắt điện thưa các anh, chúng ta càng nhân nhượng thì lũ khốn nạn đó càng lấn tới , hãy mạnh tay lên không khoan nhượng với chúng, chúng ko phải dân Đại Việt ta đâu.