Cho phép Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 2

16/05/2018 07:35
Hội đồng giám sát liên ngành đánh giá Formosa đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường để vận hành thử nghiệm và cho phép Formosa vận hành từ 15-5 đến 25-5.
Kinh tế
lên đầu trang