Như đã cảnh báo trong bài viết trước, “Hãi hùng “tiên dược làm đẹp” siêu rẻ và những hệ