Bài 3: Chất lượng chính sách không đủ thay thế sự trống rỗng các nguồn lực

14/06/2018 14:50
"Nên nhớ rằng sửa đổi có chất lượng chính sách không đủ để thay thế sự trống rỗng của các nguồn lực. Bởi vì phát triển về bản chất vẫn là phát triển các nguồn lực. Khi không có các nguồn lực, dù chính sách hay mấy cũng vẫn thế"- Nguyễn Trần Bạt.

Bài 3: Chất lượng chính sách không đủ thay thế sự trống rỗng các nguồn lực

"Nên nhớ rằng sửa đổi có chất lượng chính sách không đủ để thay thế sự trống rỗng của các nguồn lực. Bởi vì phát triển về bản chất vẫn là phát triển các nguồn lực. Khi không có các nguồn lực, dù chính sách hay mấy cũng vẫn thế"- Nguyễn Trần Bạt.
Tác giả - Tác phẩm

Bài 2: Đừng để đầu tư nhiều, nợ công cao, lại không hiệu quả

Đừng để phạm phải sai lầm là đầu tư rất nhiều dẫn đến tình trạng nợ công cao mà lại không hiệu quả. Việt Nam đã là một nền kinh tế mà tất cả cái gì có thể mở được đều đã mở, sự mở ấy đạt…
Tác giả - Tác phẩm

Bài 3: Chất lượng chính sách không đủ thay thế sự trống rỗng các nguồn lực

14/06/2018 14:50
"Nên nhớ rằng sửa đổi có chất lượng chính sách không đủ để thay thế sự trống rỗng của các nguồn lực. Bởi vì phát triển về bản chất vẫn là phát triển các nguồn lực. Khi không có các nguồn lực, dù chính sách hay mấy cũng vẫn thế"- Nguyễn Trần Bạt.
Tác giả - Tác phẩm

Bài 2: Đừng để đầu tư nhiều, nợ công cao, lại không hiệu quả

13/06/2018 09:29
Đừng để phạm phải sai lầm là đầu tư rất nhiều dẫn đến tình trạng nợ công cao mà lại không hiệu quả. Việt Nam đã là một nền kinh tế mà tất cả cái gì có thể mở được đều đã mở, sự mở ấy đạt…
Tác giả - Tác phẩm

Bài 1: Lựa chọn mô hình phát triển phù hợp

11/06/2018 15:54
Chính sách mở cửa, hội nhập đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong những nước phát triển nhanh ở khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình mở cửa cũng đã cho…
Tác giả - Tác phẩm

Vầng trăng với Thuý Kiều

29/05/2018 17:26
(kbchn) - Theo quy luật tự nhiên, số đêm có trăng cũng chỉ xấp xỉ với đêm tối trời, thế nhưng trong Truyện Kiều, phần lớn các đêm đều có trăng. Nếu như tôi thống kê không nhầm, thì chỉ có ba đêm không trăng, đấy là đêm Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân, đêm cùng Mã Giám Sinh ở trú phường và đêm Hoạn Thư đánh ghen bắt hầu đàn.
Tác giả - Tác phẩm

Thuý Kiều làm thơ

25/05/2018 13:51
(kbchn) - Thuý Kiều là người "pha nghề thi hoạ, đủ mùi ca ngâm" như lời giới thiệu của Nguyễn Du vào đầu thiên truyện, hoặc nôm na là "có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ" như lời thán phục của họ Đô. Trong Truyện Kiều, nàng đã đánh đàn tất cả tám lần, có bốn lần được Nguyễn Du mô tả tỷ mỷ, bốn lần khác chỉ nói qua.
Tác giả - Tác phẩm

Bói Kiều: Xưa và nay

21/05/2018 15:16
(kbchn) - Bói Kiều là một hiện tượng sinh hoạt "văn hoá - tâm linh" vô cùng kỳ lạ ở Việt Nam, và tin chắc rằng trên thế giới khó tìm được một tác phẩm văn học nào có được hiện tượng đó, khi người ta dùng từng câu, từng dòng để đoán về tương lai, vận mệnh của con người.
Tác giả - Tác phẩm

Trạng thái nhiễm độc của tự do

17/05/2018 14:18
Tôi cho rằng thế giới đang nhiễm độc tự do. Nhân loại quên mất rằng tự do và dân chủ thật sự là kết quả của giáo dục. Tự do và dân chủ không phải là vô điều kiện. Tôi lấy ví dụ về châu Âu. Châu Âu đã phạm phải sai lầm khi kết nạp khá bừa bãi nhiều quốc gia.
Tác giả - Tác phẩm

Ai cho họ làm người tử tế?

15/05/2018 10:40
TP - Ở kỳ trước cùng chuyên gia Nguyễn Trần Bạt luận về khái niệm con ông cháu cha thời hiện đại. Kỳ cuối này, chúng tôi tiếp tục mổ xẻ vấn đề này từ cách tiếp cận, vậy, cơ hội nào cho họ làm người tử…
Tác giả - Tác phẩm

Tổ chức lại không gian kinh tế

14/05/2018 09:11
(kbchn) - Theo Nguyễn Trần Bạt, cải cách là những công việc mà hệ thống chính trị đưa ra để tổ chức lại không gian kinh tế xã hội dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Chúng ta lãnh trách nhiệm là lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách toàn diện cho nên chúng ta có mặt trong tất cả các giãy dụa cũng như nhảy múa của xã hội.
Tác giả - Tác phẩm

Tham nhũng quyền lực: Luận về con ông cháu cha

12/05/2018 14:28
Từ việc xử lý Nguyễn Xuân Anh đến Lê Phước Hoài Bảo…, có ý kiến cho rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của cuộc chỉnh đốn liên quan tới các “thái tử”. Cụm từ ấy là cách nói nôm, dân dã chỉ con cháu ông to, bà lớn bỗng dưng xuất hiện trong hệ thống quyền lực. Cùng chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, trao đổi, đối thoại về một khái niệm khá mới đó là Tham nhũng quyền lực.
Tác giả - Tác phẩm

Quản trị doanh nghiệp Nhà nước- hệ quả của thể chế

11/05/2018 10:06
(kbchn) - Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là tinh thần chính được đưa ra sau Hội nghị TW3. Theo đó gồm có các nội dung chính: Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.
Tác giả - Tác phẩm

Nhận thức đúng về cuộc khủng hoảng

10/05/2018 09:12
(kbchn) - Một vấn đề quan trọng đang được đặt ra hiện nay là cơ cấu lại nền kinh tế. Không chỉ có Việt Nam, các nước khác cũng bàn nhiều về chuyện này. Có lẽ vấn đề đầu tiên cần đặt ra là chuyện bắt mạch, thăm bệnh cho nền kinh tế thì mới bốc thuốc đúng bệnh. Nếu tái cơ cấu mà không nhìn thẳng vào căn bệnh, không nhìn thẳng vào khuyết tật trong sâu thẳm của nó, căn nguyên của nó thì không thể đưa ra tái cơ cấu cái gì.
Tác giả - Tác phẩm

Việt Nam bay lên bằng cách nào?

08/05/2018 09:25
(kbchn) - Bản chất kinh tế của việc gia nhập WTO là thừa nhận một cách công khai trên toàn thế giới về việc Việt Nam xây dựng một nền kinh tế thị trường, trong đó, quyền sở hữu tư nhân được tôn trọng. Theo Nguyễn Trần Bạt, kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng và là một xu thế của xã hội dân sự. Thông qua đó, năng lực của mỗi cá nhân được phát huy một cách tối đa.
Tác giả - Tác phẩm

Cùng chuyên gia Nguyễn Trần Bạt bàn về biệt phủ Việt

07/05/2018 16:10
Muôn mặt xôm tụ của cơ chế thị trường đã ló dạng ra hiện tượng biệt phủ. Một cụm từ hơi bị mới trong tiếng Việt? Một hiện tượng, một thành quả của lộ trình làm giàu, xã hội công bằng văn minh hay biến tướng của nạn tham nhũng và lệch lạc văn hóa Việt? Chúng ta ứng xử với hiện tượng này như thế nào? Xin mời bạn đọc thử tham chiếu những góc nhìn khác nhau qua cuộc trao đổi thú vị giữa chuyên gia Nguyễn Trần Bạt và nhà báo Xuân Ba về biệt phủ.
Tác giả - Tác phẩm

Trả lại tự chủ cho giáo dục

04/05/2018 07:48
(kbchn) - Trong bài trước chúng ta đã nói đến về vai trò của nguồn nhân lực cho công cuộc hội nhập. Sự bất cập của nguồn nhân lực bắt đầu bằng sự bất cập của ngành giáo dục. Sự bất cập của giáo dục chịu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa và chính trị. Vậy cải cách nền giáo dục thế nào? bắt đầu từ đâu? Đâu là mục tiêu của cuộc cải cách?
Tác giả - Tác phẩm

Nguồn nhân lực cho hội nhập

03/05/2018 08:25
(kbchn) - Trong công cuộc hội nhập, để giành thắng lợi, trước hết chúng ta cần phải có nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh. Trong khi đó chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc phần lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chúng ta hãy cũng Nguyễn Trần Bạt phân tích vấn đề này.
Tác giả - Tác phẩm

“Thế giới phẳng” nếu cùng nhau nghèo đói

02/05/2018 10:23
(kbchn) - Sự ra đời cuốn sách của Thomas L. Friedman mang tên “Thế giới phẳng” đã được không ít bạn đọc tán dương. Cụm từ “Thế giới phẳng” được dùng ở nhiều nơi như mốt thời thượng về một tương lai mà trong đó, xã hội bình đẳng về mặt cơ hội, khoảng cách giàu nghèo ngày càng ngắn lại.
Tác giả - Tác phẩm

Nguyễn Trần Bạt luận về hòa hợp, hòa giải

01/05/2018 11:40
Trung thành, nhất quán hay là cố hữu một phong cách riêng có trong quan điểm, lập luận của học giả Nguyễn Trần Bạt? Lọt tai êm thuận hay nghịch nhĩ, có lẽ tùy thuộc vào sự thẩm định của bạn…
Tác giả - Tác phẩm

Phát triển thị trường tài chính để quốc tế hoá nguồn lực

27/04/2018 08:13
(kbchn) - Trong các bài trước, Nguyễn Trần Bạt đã nói đến việc minh bạch hóa thị trường và quốc tế hóa năng lực Việt Nam. Đây là một chủ đề hay được đông đảo bạn đọc quan tâm. Thị trường tài chính được coi là là mạch máu của nền kinh tế thị trường, là kênh bơm vốn cho nền kinh tế.
Tác giả - Tác phẩm

Võ Nguyên Giáp - Nhà viết sử bậc thầy

27/04/2018 04:21
(kbchn) - Hiếm có nhà quân sự nào đặc biệt như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không những đã chỉ huy các cuộc kháng chiến “bách chiến bách thắng” mà còn tiến hành tổng kết được kinh nghiệm chiến tranh bằng nhiều tác phẩm có giá trị, được coi như những cuốn binh thư hiện đại. GS. Sử học Phan Huy Lê đã nhận định về tài năng viết sử của Vị tướng nhân dân Võ Nguyên Giáp như vậy.
Tác giả - Tác phẩm
lên đầu trang