Tập đoàn Bảo Việt làm ăn thế nào?

04/06/2019 20:54

Tập đoàn Bảo Việt trước đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Sau cổ phần hóa, Bộ Tài chính vẫn nắm 68,84% vốn điều lệ.

tap-doan-bao-viet-lam-an-the-nao-duoi-su-quan-ly-phu-trach-cua-ong-huynh-quang-hai
Tập đoàn Bảo Việt làm ăn thế nào dưới sự quản lý, phụ trách của ông Huỳnh Quang Hải? Ảnh minh họa

Tập đoàn Bảo Việt trước đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Sau cổ phần hóa, Bộ Tài chính vẫn nắm 68,84% vốn điều lệ.

Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt có 6 công ty con, 1 quỹ đầu tư, 7 công ty liên doanh và 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, tổng doanh thu hợp nhất đạt 41.847 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.395,5 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.163,5 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Tập đoàn là 1.114,5 tỷ đồng, còn của cổ đông không kiểm soát là 49 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt là 113.000 tỷ đồng, tăng gần 22.000 tỷ đồng so với năm 2017 (năm 2017 là 91.300 tỷ đồng). Tuy nhiên, nợ phải trả của Tập đoàn cũng tăng từ 76.930 tỷ lên 97.690 tỷ đồng (gần 21.000 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Bảo Việt,  9 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp này giảm 27,2% lợi nhuận so với cùng kì năm trước với 942 tỉ đồng. Riêng trong quí III - 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỉ đồng, giảm gần 47%.

Trước đó, theo báo cáo sau kiểm toán, năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015.

Trong khi đó, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh này cũng tăng 24%, đạt 18.609 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt trong năm 2016 đạt hơn 400 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 tăng mạnh tới 32% so với năm trước, lên hơn 2.628 tỷ đồng, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm là 2.222 tỷ đồng, tăng 35%, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động khác là hơn 400 tỷ đồng, tăng 17%.

Các hoạt động khác của Bảo Việt ghi nhận mức lỗ hơn 379 tỷ đồng, tăng lỗ 26% so với cùng kỳ.Hoạt động tài chính kỳ này mang về cho Bảo Việt tổng doanh thu 4.628 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Trong đó, chủ yếu là từ lãi tiền gửi (hơn 1.140 tỷ đồng) và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu (hơn 2.844 tỷ đồng).

Lợi nhuận mảng này đạt 3.503 tỷ đồng, tăng 19%. Các công ty liên doanh liên kết kỳ này mang về cho Bảo Việt khoản lợi nhuận 89,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm trước.Theo đó, kết thúc năm 2016, Bảo Việt ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế gần 1.399 tỷ đồng, giảm 4,2% so với kết quả đạt được năm 2015 và giảm tới 16,7% so với con số lợi nhuận doanh nghiệp công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán đạt 1.164 tỷ đồng, giảm 16,3% so với con số tự lập.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang