Tên phản động Hoàng Bình là ai?

Hoàng Đức Bình, sinh ngày 10/2/1983, CMND số 182457414 do Công an tỉnh nghệ An cấp ngày 26/5/2010, HKTT: xã Hưng Trung - huyện Hưng Nguyên - Nghệ An, facebook cá nhân Hoàng Bình “cha đẻ” của cái gọi là “Phong trào Lao động Việt”