Tháo gỡ một số khó khăn trong phát triển khu, cụm công nghiệp và nông nghiệp, nông thôn

30/05/2021 09:14

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1630/UBND-KT ngày 28-5-2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 10-5-2021 của Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Cụ thể, về giải quyết khó khăn, vướng mắc để phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (huyện Phú Xuyên), UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Phú Xuyên tập trung chỉ đạo, khẩn trương có văn bản trả lời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp này giai đoạn 1; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố rà soát kỹ mục tiêu thu hút đầu tư năm 2021; tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 2, gắn với công tác xúc tiến đầu tư chung của thành phố.

Liên quan đến thu hút vốn đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề, UBND các huyện, thị xã phối hợp với Sở Công Thương và sở, ngành liên quan căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu cấp thiết về vệ sinh môi trường, mở rộng sản xuất tại các làng nghề của địa phương, tổ chức rà soát quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố cập nhật vào chương trình xúc tiến đầu tư chung của thành phố; kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất của các tổ chức, cá nhân và nâng cao công tác bảo vệ vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu xây dựng các bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu sản phẩm làng nghề khu vực phía Nam Hà Nội; triển khai đề án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao (huyện Phú Xuyên) bảo đảm chất lượng, đúng quy định…

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang