Trong một thông báo gây bất ngờ hôm 28/5, nhà sản xuất Irkut và công ty mẹ là Tập đoàn Máy bay Liên hợp (UAC)
Hà Nội