Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật cảnh cáo

03/06/2019 19:40

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Từ ngày 29 đến 31.5.2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 36. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Tại phiên họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật với Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Kết luận của UBKT Trung ương nêu rõ: Đồng chí Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Huỳnh Quang Hải.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang