Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ quỹ đàu tư trong nước

08/04/2021 16:06

(kbchn) - Nếu như những năm trước, Việt Nam chỉ thu hút được 1 - 3% tổng vốn đầu tư mạo hiểm của khu vực ĐNA thì nay con số đó đã là 19%, tăng từ vị trí số 5 lên vị trí số 3 chỉ sau Indonesia và Singapore.

2 năm trở lại đây, thị trường vốn đầu tư mạo hiểm Việt Nam đã có bước nhảy vọt.

Năm 2019 - 2020, thị trường vốn đầu tư mạo hiểm Việt Nam tăng từ vị trí số 5 lên vị trí số 3, chỉ sau Indonesia và Singapore. (During 2019 - 2020, the venture capital market of Vietnam moved up from the 5th to the 3rd position in the region, just after Indonesia and Singapore._

Nếu như những năm trước đó, Việt Nam chỉ thu hút được 1- 3% tổng vốn đầu tư mạo hiểm của khu vực ĐNA thì nay con số đó đã là 19%, tăng từ vị trí số 5 lên vị trí số 3 chỉ sau Indonesia và Singapore. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Việt Nam cũng ngày càng thể hiện vai trò của mình trong Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chiếm 38% tổng thương vụ trong 2 năm này.

Nhiều tập đoàn lớn trong nước cũng đã thành lập quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.) Many large domestic corporations have set up investment funds to support startups.

Cùng với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, số lượng quỹ đầu tư tính đến năm 2020 cũng tăng gấp đôi so với năm 2015, với hơn 40 quỹ đang hoạt động. Ngoài ra, trên cả nước còn có hơn 40 cơ sở ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh.

Bên cạnh những doanh nghiệp lớn đến từ nước ngoài, nhiều tập đoàn lớn trong nước cũng đã thành lập quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, như Viettel, Vingroup, VSVA, BK Fund...

 

 

Các Quỹ đầu tư đang càng trở nên quan trọng trong việc tạo điều kiện cho những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới phát triển. (Investment funds are becoming more and more important in facilitating the growth of small businesses and new businesses.)

Mỗi một quỹ đầu tư khởi nghiệp trong nước nói riêng, đều đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận. Sau 6 năm hoạt động, Quỹ Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) đã ươm tạo hơn 80 dự án, trong đó 38% tỷ lệ dự án khởi nghiệp gọi vốn thành công vòng kế tiếp. Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo - BK Fund thì mang sứ mệnh giúp các đề tài nghiên cứu tiềm năng và những ý tưởng đổi mới, sáng tạo của giảng viên và sinh viên Bách khoa từ trên giấy bước ra đời sống, trở thành các sản phẩm thương mại đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quỹ VIC Partners giúp kết nối và kết hợp các nhà đầu tư thiên thần với các công ty khởi nghiệp tiềm năng của Việt Nam. VIC Partners có một luồng thỏa thuận độc quyền và quản lý các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu hứa hẹn nhất ở Việt Nam.

 

Các nhà đầu tư nói riêng, và các Quỹ đầu tư nói chung đang càng trở nên quan trọng trong việc tạo điều kiện cho những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới phát triển. Những Doanh nghiệp này sẽ tạo nên 1 dây chuyền kinh tế phát triển với đa dạng ngành nghề, từ đó đáp ứng nhu cầu việc làm cho dân cư lao động, đời sống cũng như dân trí được nâng cao.

 

Boosting startups and innovation with domestic investment funds

Vietnam only attracted 1-3% of the total venture capital of Southeast Asia a couple of years ago, but now the figure is 19%. The country has moved up from the 5th to the 3rd position in the list of venture capital destinations in the region, only after Indonesia and Singapore.

In the past two years, the venture capital market in Vietnam has made a big leap.

Vietnam only attracted 1-3% of the total venture capital of Southeast Asia a couple of years ago, but now the figure is 19%. The country has moved up from the 5th to the 3rd position in the list of venture capital destinations in the region, only after Indonesia and Singapore. Besides, Vietnamese investors are increasingly showing their role in the national startup ecosystem, accounting for 38% of total sales in these two years.

Along with the development of startup ecosystem in Vietnam, the number of investment funds in 2020 doubled that in 2015 with more than 40 funds in operation. The country now has over 40 business incubators nationwide.

In addition to foreign enterprises, many large domestic corporations have set up investment funds for tech startups such as Viettel, Vingroup, VSVA and BK Fund.

Each domestic startup investment fund in particular has gained remarkable initial results. After 6 years of operation, the Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) has incubated more than 80 projects. 38% of them have successfully raised funds in the next round. The BK Fund has a mission to help potential research projects and innovative and creative ideas of students and lecturers from Hanoi University of Science and Technology become commercial products. VIC Partners connects and matches angel investors with potential Vietnamese startups. The fund has exclusive deals and the most promising early-stage startups in Vietnam.

Investors in particular and investment funds in general are becoming more and more important in creating conditions for small businesses and new businesses to develop. When these companies develop, they will create a developed economic chain with diversified industries, thereby meeting the employment needs of the working population, improving living standard, and intellectual level of the nation.

pv
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang