Tin về vụ kiện Cộng Đồng Người Việt Nam California của nhà báo Nguyễn Phương Hùng

Santa Ana (7.10.2015): Sau gần 4 năm kiện tụng, phiên tòa hòa giải sáng thứ Sáu ngày 25/9/2015 giữa nhà báo Nguyễn Phương Hùng với 72 người trong cộng đồng đã được dàn xếp ổn thỏa.