Toàn bộ hồ sơ phá sản của Đào Minh Quân

29/12/2017 02:23

(kbchn) - Một người trốn nợ tại Hoa Kỳ luật cho phép không có gì sai. Nhưng dùng chính nghĩa VNCH để lường gạt lấy tiền sống (có nguồn tin do Trung Quốc cung cấp?) để phá hoại Việt Nam. Mời các bạn đọc đầy đủ cho tiết tại tòa án Phá Sản Liên Bang

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang