Toàn cảnh bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

07/04/2021 17:30

(kbchn) - Khởi nghiệp đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới. Khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn đầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia, với sự ra đời của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (hay còn gọi là Đề án 844).

TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ KH&CN cho biết: Đến nay đã có 53 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án, tuyển chọn được 58 đơn vị chủ trì và 44 đơn vị phối hợp triển khai 82 nhiệm vụ của Đề án trên khắp cả nước. Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã vận hành hiệu quả với hơn 3 triệu lượt truy cập và 1.500 thông tin dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 13 tỉnh, thành phố đã xây dựng và vận hành cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo địa phương. Tính tới tháng 11/2020, Việt Nam đã có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 196 khu làm việc chung, 69 vườn ươm doanh nghiệp và 28 tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thành lập. Số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm coi Việt Nam là thị trường mục tiêu hoặc có hoạt động tại Việt Nam hiện nay là 108 quỹ, trong đó có 23 quỹ có pháp nhân Việt Nam, 23 quỹ “thuần Việt”. 

Việt Nam hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Con số này tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính vào năm 2015 (khoảng 1.800 doanh nghiệp). Điều đó cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia được khởi công xây dựng tại Hà Nội thể hiện khát vọng và mục tiêu Việt Nam “đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên” trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. (The construction of the Vietnam National Innovation Center in Hanoi reflects Vietnam’s aspiration and target to “catch up with, move forward together and surpass” in the Fourth Industrial Revolution.)

Hoạt động khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển nhanh trong những năm gần đây thể hiện ở sự tăng bậc xếp hạng về khởi nghiệp. Việt Nam trở thành quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển thứ 3 trong khu vực ASEAN. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam được đánh giá ở vị trí 59 trên thế giới.Tính riêng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang nằm trong top 25 hệ sinh thái hàng đầu. Cũng trong năm 2020, Việt Nam tiếp tục giữ vững thứ hạng 42/131 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. (Startups are expected to make positive contributions to the socio-economic development.)

Các nhà đầu tư đang rất tin tưởng vào tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành thị trường đầu tư lớn trong khu vực và thế giới. Bằng chứng thể hiện tại  diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Vietnam Venture Summit 2020) đã có 33 quỹ đầu tư cam kết rót 815 triệu USD vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Panorama of Vietnam's innovative startups

Launching startups is a common trend today and Vietnam is no exception, especially in the context of intensive international integration. Startups are expected to make positive contributions to the socio-economic development. The 2016 – 2020 stage is the first stage in the development of the national innovation startup ecosystem, with the launch of “Supporting national innovation startup ecosystem until 2025” Project (Project 844).

According to Dr. Pham Hong Quat, Director of the National Agency for Technology Entrepreneurship & Commercialization Development under the Ministry of Science and Technology: To date, 53 localities have issued plans to implement the Project. 58 units have been selected to lead the project, and 44 units to cooperate for fulfillment of 82 tasks of the project across the country.

The national innovative startup portal has been operating effectively with more than 3 million visitors and 1,500 pieces of information about the innovative startup ecosystem. 13 provinces and cities have built and operated their own innovative startup portals as well.

As of November 2020, Vietnam had more than 1,400 organizations capable of supporting startups, 196 coworking spaces, 69 business incubators and 28 business promotion organizations. The number of venture capital funds considering Vietnam as a target market or having operation in Vietnam was 108, of which 23 had Vietnamese legal entities and 23 were Vietnamese funds.

Vietnam currently has about 3,000 innovative startups, almost double the estimate in 2015 (about 1,800 businesses). This proves the strong development of Vietnam’s innovative startup ecosystem.

Vietnam’s innovative startup activities have been developed rapidly in recent years. Vietnam becomes a country with the 3rd most developed startup ecosystem in ASEAN. The country’s startup ecosystem is rated at 59th in the world. In Asia-Pacific alone, Vietnam’s innovative startup ecosystem is in the top 25 ecosystems. Also in 2020, Vietnam continued to rank 42th out of 131 economies in the Global Innovation Index.

Investors are confident in the potential of Vietnam’s innovative startup ecosystem and expect the country to become a large investment market in the region and the world. Specifically, at the Vietnam Venture Summit 2020, 33 investment funds committed to pouring USD815 million into innovative startups in Vietnam in the 2021-2025 stage.

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang