Phóng viên đưa tin vào lúc 11h40′, ngày 25/5 vừa qua, cơ quan cảnh sát huyện Khao Suan Kwang, Khon Kaen, Thái Lan đã nhận được
Hà Nội