Tổng thống Donald Trump và phu nhân đến Pháp dự lễ Độc Lập

President Donald Trump and Melania Trump Arrives at Bastille Day Military Parade in Paris France