TPHCM sắp xếp, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự tại 4 ban quản lý

01/02/2019 10:45

Ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì buổi trao quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự tại 4 ban quản lý.

Theo quyết định của UBND TP, tổ chức lại BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc UBND TP thành BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.

TPHCM sắp xếp, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự tại 4 ban quản lý - 1

Ông Nguyễn Đình Hưng (áo xanh), Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP được bổ nhiệm giữ chức Trưởng BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được bổ nhiệm chức Trưởng BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP đến khi có quyết định nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Quốc và ông Đoàn Nhật được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban.

UBND TP cũng quyết định thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa.

Ông Lương Minh Phúc được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ban, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Hai ông Nguyễn Vĩnh Ninh và Lê Hữu Dũng giữ chức Phó Giám đốc ban.

TPHCM sắp xếp, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự tại 4 ban quản lý - 2

Ông Lương Minh Phúc (chính giữa) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BQL dự án xây dựng các công trình giao thông

TPHCM quyết định hành lập BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP và hợp nhất với BQL đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố.

Ông Trần Như Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Anh Dũng được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc ban, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Trong đó, ông Dũng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc ban.

UBND TP thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên cơ sở hợp nhất BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm ông Dương Minh Thùy và ông Nguyễn Văn Trường (cùng là nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP) giữ chức vụ Phó Giám đốc ban, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang