Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi ! (Video tham gia Cuộc thi Tự hào Việt Nam)

Chúc may mắn. Kết quả không biết sao vì video này từ 2015.