Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc

14/05/2018 13:16

VietTimes-- Hàng loạt vụ việc xử lý quan tham cấp cao Trung Quốc ngã ngựa, thường diễn ra theo trình tự: Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng (UBKTKLTƯ) thông báo “song quy” để đình chức, điều tra về “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”; sau đó khai trừ đảng, cách chức, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

UBKTKLTƯ là khởi đầu của quá trình trừng trị quan tham, vì vậy sự xuất hiện của các tổ công tác hay cán bộ UBKTKLTƯ ở đâu cũng gây nên nỗi khiếp sợ cho quan tham ở đó.

    Cơ quan hợp nhất giữa UBKTKLTƯ Đảng và Bộ Giám sát của chính phủ

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Gọi tắt là “Trung ương kỷ ủy”, hoặc “Trung kỷ ủy”) là cơ quan kiểm tra, kỷ luật cao nhất của của ĐCSTQ, có chức năng “giữ gìn đảng phong, đảng kỷ và chống tham nhũng hủ bại”, thực hiện chế độ Bí thư phụ trách. Suốt từ 1949 đến trước Đại hội Đảng 13 (1987), người đứng đầu UBKTKLTƯ (Bí thư thứ nhất) đều là Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, nhưng tại Đại hội 13 (1987) Điều lệ ĐCSTQ sửa đổi đã bỏ quy định Bí thư thứ nhất phải được chọn từ các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã phần nào làm giảm quyền hạn của UBKTKLTƯ, ông Úy Kiến Hành chỉ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng kiêm nhiệm Bí thư UBKTKLTƯ. Đến năm 1997, Đại hội Đảng 15 đã khôi phục lại quy định cũ, từ đó đến nay Bí thư UBKTKLTƯ đều là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. UBKTKLTƯ do Đại hội 19 bầu ra tháng 10/2017 gồm 133 Ủy viên; Bí thư UBKTKLTƯ hiện nay là ông Triệu Lạc Tế.

Nguồn gốc của UBKTKLTƯ là Ủy ban Giám sát Trung ương được thành lập từ 1927; sau năm 1949 được đổi thành Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương; năm 1955 lại đổi thành Ủy ban Giám sát Trung ương. Trong thời kỳ 10 năm “Cách mạng Văn hóa” (1967 – 1976) toàn bộ hệ thống Kiểm tra kỷ luật đảng tê liệt và chính thức bị xóa bỏ tại Đại hội 9 (4/1969). Mãi đến Hội nghị TƯ3 khóa 11 (12/1978) nó mới được khôi phục trở lại; lần đầu tiên tại một Hội nghị trung ương đã bầu ra UBKTKLTƯ gồm 100 Ủy viên do ông Trần Vân đứng đầu. Sau đó, Điều lệ ĐCSTQ được thông qua tại Đại hội 12 (9/1982) quy định: Đại hội đại biểu đảng toàn quốc bầu ra UBKTKLTƯ; UBKTKL đảng các cấp do Đại hội đại biểu đảng cùng cấp bầu ra. UBKTKLTƯ đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban TƯ Đảng, UBKTKL các cấp chịu sự lãnh đạo của đảng ủy cùng cấp và UBKTKL cấp trên. Hội nghị toàn thể UBKTKLTƯ bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và Ban thường vụ, báo cáo Ủy ban trung ương phê chuẩn. Đối với các UBKTKL các cấp thì họp bầu Bí thư, Phó bí thư, Ban thường vụ, thông qua đảng ủy cùng cấp, báo cáo đảng ủy cấp trên phê chuẩn.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc - ảnh 1
Kỳ họp thứ nhất UBKTKLTƯ khóa 19

Tháng 12/1986, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 6 quyết định thành lập Bộ Giám sát. Tháng 2/1993, căn cứ quyết định của Trung ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện, hai cơ quan làm việc của Bộ Giám sát và UBKTKLTƯ nhập lại làm một; cơ cấu thuộc Quốc vụ viện, biên chế lại thuộc Trung ương Đảng, Cục Phòng chống tham nhũng trở thành cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện, nằm trong Bộ Giám sát. Từ 1993 đến 2017, các cơ quan giám sát và KTKL đảng địa phương hợp nhất để làm việc. Chính vì vậy, cơ quan này có tên chính thức là UBKTKLTƯ – Bộ giám sát, tổ chức thành 27 cơ quan chức năng, bao gồm: Văn phòng (dùng 2 con dấu Văn phòng UBKTKLTƯ và Văn phòng Bộ Giám sát); Ban tổ chức; Ban Tuyên truyền; Phòng nghiên cứu; Phòng pháp quy; Phòng giám sát đảng phong chính phong; Phòng Tín phỏng (tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo); Văn phòng lãnh đạo các Tổ tuần thị trung ương; Phòng quản lý giám sát các vụ án; 12 Phòng Giám sát kiểm tra kỷ luật phụ trách công tác đối với các ban, ngành, địa phương theo phân công; Phòng thẩm lý các vụ án; Phòng giám sát cán bộ ngành; Cục hợp tác quốc tế; Cục quản lý sự vụ cơ quan; Đảng ủy cơ quan; Cục cán bộ hưu trí. Bên cạnh đó, còn có 53 cơ quan “phái trú” được UBKTKLTƯ – Bộ Giám sát đưa vào nằm vùng tại các cơ quan KTKL của các Bộ, ban, ngành.

Ngoài ra còn có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Tạp chí Trung Quốc giám sát, Báo Trung Quốc kỷ kiểm giám sát, NXB Phương Chính, Trung tâm giáo dục, Trung tâm dịch vụ tổng hợp cơ quan, Trung tâm thông tin, Học viện Kỷ kiểm giám sát Trung Quốc, Trung tâm tập huấn Bắc Đới Hà, Trung tâm nghiên cứu lý luận liêm chính. Tổng biên chế cơ quan hiện khoảng 1.000 người.

Tuy nhiên, sau Đại hội 19, theo Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tháng 3/2018, từ năm 2017 đến nay, đã xuất hiện cơ quan “Ủy ban giám sát nhà nước” từ trung ương xuống đến cấp huyện do Đại hội đại biểu nhân dân (HĐND) các cấp bầu ra. Cơ quan này thay thế Bộ giám sát, có chung văn phòng làm việc với UBKTKLTƯ của Đảng, trở thành “hai cơ quan chung một biển tên”. Đây là cải cách trọng đại về chế độ giám sát và kiểm tra kỷ luật của ông Tập Cận Bình nhằm đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng hủ bại và xây dựng liêm chính. Ủy ban Giám sát quốc gia có chung văn phòng với UBKTKLTƯ của Đảng, có chức năng giám sát, điều tra, xử lý các vấn đề về chấp hành pháp luật, thực thi quyền hạn, xây dựng liêm khiết và đạo đức của công chức ở các cấp.

Từ khi thành lập năm 1927 dến nay, UBKTKLTƯ đã qua 12 đời lãnh đạo, gồm: Vương Hà Ba, Lưu Thiếu Kỳ, Lý Duy Hán, Chu Đức, Đổng Tất Vũ, Trần Vân, Kiều Thạch, Úy Kiến Hành, Ngô Quan Chính, Hạ Quốc Cường, Vương Kỳ Sơn và Triệu Lạc Tế (đương nhiệm).

Nhiệm vụ: kiểm tra kỷ luật và chống tham nhũng

Theo quy định tại các điều 44, 45 của Điều lệ ĐCSTQ, nhiệm vụ của UBKTKL đảng các cấp là: giữ gìn Điều lệ và các quy định trong đảng; kiểm tra tình hình chấp hành đường lối, phương châm, chính sách, nghị quyết của đảng; giúp đảng ủy tăng cường xây dựng đảng phong và tổ chức phối hợp công tác chống tham nhũng hủ bại; tiến hành giáo dục đảng viên tuân thủ kỷ luật, ra các quyết định giữ gìn kỷ luật đảng; tiến hành giám sát đảng viên là cán bộ lãnh đạo thực thi quyền lực; kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ, các quy định của đảng và liên đới các vụ án phức tạp, nghiêm trọng; quyết định hoặc hủy bỏ việc xử lý kỷ luật các đảng viên trong các vụ án; thụ lý các tố cáo, khiếu nại của đảng viên; bảo đảm quyền lợi cho đảng viên.

Cũng theo quy định tại điều này, nếu phát hiện đảng ủy viên cùng cấp có hành vi vi phạm kỷ luật căn cứ yêu cầu công tác, UBKTKL có thể tiến hành điều tra xác minh trước, nếu cần lập hồ sơ kiểm tra thì báo cáo đảng ủy cùng cấp phê chuẩn; nếu liên quan đến ủy viên ban thường vụ thì sau khi báo cáo với đảng ủy cùng cấp, báo cáo UBKTKL đảng ủy cấp trên phê chuẩn thực hiện. UBKTKL cấp trên có quyền kiểm tra công tác của UBKTKL cấp dưới; có quyền phê chuẩn hoặc thay đổi quyết định đối với vụ án.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc - ảnh 2
Ông Triệu Lạc Tế - Bí thư UBKTKLTƯ khóa 19

Tuy nhiên, để thực thi việc kiểm tra, giám sát chống tham nhũng có hiệu quả, cơ quan UBKTKLTƯ- Bộ Giám sát (nay là UBKTKLTƯ - Ủy ban Giám sát quốc gia) phải thực hiện chức trách được quy định theo Luật Giám sát hành chính: chủ quản công tác giám sát toàn quốc đối với các ngành, các nhân viên các ban ngành của Quốc vụ viện, đối với người lãnh đạo Quốc vụ viện và người lãnh đạo các bộ, ban ngành, các địa phương cấp tỉnh do Quốc vụ viện bổ nhiệm. Các chức trách cụ thể gồm:

1. Kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật, pháp quy và các quyết đinh, mệnh lệnh của chính phủ.

2. Thụ lý các tố cáo, tố giác hành vi vi phạm kỷ luật hành chính của các cơ quan và công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Điều tra xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật hành chính của các cơ quan và công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước…

UBKTKLTƯ có các quyền hạn chủ yếu: Theo Hiến pháp và Luật giám sát hành chính, Bộ Giám sát có các quyền kiểm tra, điều tra, kiến nghị và xử phạt hành chính với các mức từ cảnh cáo đến cách chức, sa thải đối với những đối tượng vi phạm kỷ luật hành chính. Để đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, các cán bộ ngành kiểm tra kỷ luật phải tuân thủ quy định về “4 điều không được làm”. Đó là: không được phát biểu những lời lẽ trái với đường lối, phương châm, chính sách và quy định của Đảng; không được phê chuẩn vượt quyền, đốc thúc hoặc chương á nhược dự vào việc xử lý các vụ án của đơn vị có liên quan; không được lợi dụng làm án để mưu lợi riêng, theo tình cảm; không được để lộ hay tiết lộ bí mật trong khi làm án.

“Song quy” – biện pháp chống quan tham hiệu quả

Từ "song quy" xuất hiện lần đầu tiên trong "Điều lệ giám sát hành chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" ban hành ngày 9/12/1990. “Song quy” là một biện pháp được UBKTKLTƯ áp dụng khi điều tra việc chấp hành kỷ luật đảng, được bắt nguồn từ quy định tại Khoản 3, Điều 28, Điều lệ công tác kiểm tra vụ án của cơ quan UBKTKL Đảng CSTQ”: “yêu cầu người có liên quan trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ việc trong thời gian quy định tại địa điểm quy định”. Cụ thể hơn là chỉ việc đảng viên bị cách ly, hạn chế quyền tự do cá nhân, bị điều tra trong nội bộ đảng trước khi bị Viện kiểm sát điều tra. Mục đích của hành động mang tính cưỡng chế này là nhằm ngăn chặn đối tượng tìm cách hoãn binh, lẩn tránh điều tra, thậm chí thông cung, chạy trốn. Một quan chức bị “song quy”, có nghĩa là người này đã phạm tội, sẽ bị mất chức và bị điều tra, xét xử theo pháp luật. Thời gian qua, các quan chức cao cấp như Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị - pháp luật; Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Bí thư thành ủy Trùng Khánh; Lệnh Kế Hoạch, Ủy viên TƯ khóa 18, Phó chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc; Tôn Chính Tài, Ủy viên Bộ Chính trị  khóa 18, Bí thư thành ủy Trùng Khánh…đều bị áp dụng hình thức “song quy” để cách ly điều tra.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc - ảnh 3
Vương Kỳ Sơn (trái), người đứng đầu UBKTKLTƯ khóa 18, và Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

“Song quy” thường dùng để điều tra, xử lý những phần tử tham nhũng hủ bại là đảng viên, nhưng cũng có trường hợp áp dụng cho quan chức là người ngoài đảng. Quan chức bị “song quy” thường bị áp giải từ nhà riêng hoặc cơ quan, thậm chí bị đọc lệnh, áp giải ngay tại hội nghị mà người này đang tham dự. Tuy nói là “trong thời gian quy định”, nhưng thường không có quy định rõ ràng về thời gian bị cách ly, tạm giữ. Địa điểm để cách ly điều tra thường là tại khách sạn. Trước khi làm rõ mọi vấn đề, đối tượng không được rời đi, thực chất đây là hình thức giam lỏng biến tướng. Thông tin về quan chức bị “song quy” không được thông báo công khai với báo chí, nhưng với sự nhạy bén nghề nghiệp, báo chí thường biết và đưa tin về những trường hợp quan chức bị “song quy”.

Xung quanh việc áp dụng biện pháp “song quy” có những ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng: “song quy” là nhu cầu thực tế của cuộc đấu tranh chống tham nhũng hủ bại, giúp rất nhiều cho việc xử lý một số vụ án tham nhũng; trong giai đoạn hiện nay rất cần đến “song quy”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến trong dư luận cho rằng, “song quy” thiếu chỗ dựa về pháp luật; đảng viên trước hết là công dân, điều lệ nội bộ của ĐCSTQ không thể vượt qua pháp luật, không thể dựa vào quy định nội bộ mà có thể hạn chế quyền tự do cá nhân; “song quy” tồn tại hành vi tra tấn bức cung, đã có trường hợp đối tượng bị chết khi “song quy”, nên nó không phải là biện pháp điều tra phù hợp với pháp chế.

Các Tổ tuần thị trung ương được thành lập theo nhu cầu thực tế của công cuộc chống tham nhũng để thực hiện nhiệm vụ “tuần thị”, thực hiện chế độ Tổ trưởng phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Tổ lãnh đạo công tác “tuần thị” trung ương. Đối tượng “tuần thị” là tập thể ban lãnh đạo và thành viên ban lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, đơn vị xí nghiệp cấp tỉnh trở lên.

Trần Lương Vũ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thượng Hải bị Tổ tuần thị hạ gục.

Trần Lương Vũ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thượng Hải bị Tổ tuần thị hạ gục.

Các “Tổ tuần thị trung ương” – nỗi khiếp đảm của các quan tham

Từ những năm 1990, Trung ương ĐCSTQ đã thăm dò việc triển khai công tác “tuần thị” (tuần tra, thị sát nắm tình hình, tương tự với thanh tra). Trong các năm 2001, 2002, UBKTKLTƯ và Ban Tổ chức TƯ đã thí điểm phối hợp cử các Tổ tuần thị xuống một số tỉnh. Tháng 7/2009, Điều lệ công tác “tuần thị” (thử nghiệm) được ban hành. Đến tháng 11/2009, Tổ lãnh đạo công tác tuần thị Trung ương là cơ quan nghị sự của Trung ương ĐCSTQ được lập ra để lãnh đạo công tác “tuần thị” của toàn Đảng và các Tổ tuần thị trung ương, chịu trách nhiệm và trực tiếp báo cáo công tác với Trung ương Đảng.

Thành phần Tổ lãnh đạo gồm các thành viên là người của UBKTKLTƯ và Ban Tổ chức Trung ương. Hiện nay, Tổ trưởng là ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư UBKTKLTƯ; hai Tổ phó là các ông Dương Hiểu Độ (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ, Phó Bí thư Thường trực UBKTKLTƯ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát quốc gia) và Trần Hy (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương).

Các Tổ tuần thị trung ương được thành lập theo nhu cầu thực tế của công cuộc chống tham nhũng để thực hiện nhiệm vụ “tuần thị”, thực hiện chế độ Tổ trưởng phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Tổ lãnh đạo công tác “tuần thị” trung ương. Đối tượng “tuần thị” là tập thể ban lãnh đạo và thành viên ban lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, đơn vị xí nghiệp cấp tỉnh trở lên. Tổ trưởng Tổ tuần thị nói chung là cán bộ cấp trưởng của Bộ, tỉnh đã rời khỏi vị trí lãnh đạo (tuyến 1) nhưng chưa tới 70 tuổi, được lựa chọn kỹ lưỡng; thời gian mỗi đợt “tuần thị” căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, mỗi đợt (chiến dịch) thường huy động từ 10 đến 13 Tổ. 

UBKTKLTƯ Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc (kỳ 2) - ảnh 1

Vũ Trường Thuận khi bị đưa ra xét xử

Tháng 8/2015, Điều lệ công tác “tuần thị” sau khi được sửa chữa, hoàn chỉnh đã sửa đổi quy định mối quan hệ giữa Tổ lãnh đạo công tác “tuần thị” trung ương với công tác “tuần thị” các tỉnh, thành từ “chỉ đạo” thành “lãnh đạo” và mở rộng phạm vi đối tượng “tuần thị” có thêm: người lãnh đạo tổ chức đảng của Tòa án, Viện kiểm sát, người phụ trách “bộ tứ lãnh đạo” (Bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Chính Hiệp) các thành phố thuộc tỉnh, ban lãnh đạo các Bộ, Ban ngành trung ương, cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, xí nghiệp trực thuộc trung ương…

Nhiệm vụ của các Tổ Tuần thị là kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành đường lối, phương châm, chính sách, các nghị quyết của đảng, đảm bảo mệnh lệnh của Trung ương được thực thi suôn sẻ và phát hiện các hành vi tham nhũng hủ bại. Chính qua hoạt động của các Tổ Tuần thị, đã phát hiện các vụ án cán bộ lãnh đạo cao cấp vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng như Trần Lương Vũ (UV Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy kiêm Thị trưởng Thượng Hải), Ngũ Vũ Kiệt (Phó bí thư tỉnh ủy Sơn Tây), Từ Quốc Kiện (UV thường vụ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Giang Tô), Lý Bảo Kim (Viện trưởng Kiểm sát, Phó bí thư Chính pháp tỉnh Sơn Đông), Đỗ Thế Thành (Phó bí thư tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư thành ủy Thanh Đảo)…

Quy trình công tác của Tổ Tuần thị gồm các bước:

Chuẩn bị: tìm hiểu tình hình ban lãnh đạo và các thành viên lãnh đạo địa phương, đơn vị định đến qua Ban Tổ chức, cơ quan Tổng thanh tra, Cục tiếp dân; lập phương án, thông báo cho địa phương, đơn vị biết.

Tìm hiểu: thông báo mục đích, nhiệm vụ, công bố phạm vi “tuần thị”, bố trí công tác, phương thức liên hệ; tìm hiểu các vấn đề, tồn tại qua nhiều con đường khac nhau; trong thời gian “tuần thị” phát hiện thấy vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của cán bộ lãnh đạo thì kịp thời báo cáo Tổ lãnh đạo của Trung ương.

Báo cáo tình hình sau khi kết thúc và đề xuất ý kiến kiến nghị.

Phương thức công tác: ngoài các phương thức thông thường như hội họp, tọa đàm, tiếp nhận đơn, thư, kiểm tra hồ sơ, sổ sách…từ sau Đại hội 18 các Tổ tuần thị còn công bố số điện thoại di động chuyên dụng để nhận tin nhắn tố giác của cán bộ, quần chúng.

Trong vòng 3 năm sau Đại hội 18, UBKTKLTƯ đã cử 208 Tổ tuần thị tới 1.214 lượt địa phương và đơn vị. Thực tế cho thấy hoạt động của các Tổ tuần thị tỏ ra rất hiệu quả. Thông thường các thành viên bí mật xuống địa phương nằm vùng, tiếp xúc với các đối tượng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, những người có đơn thư tố cáo để điều tra, nắm tình hình, thu thập chứng cứ, nhận định đánh giá, kết luận về đối tượng rồi báo cáo với Tổ lãnh đạo công tác “tuần thị” trung ương (Gọi tắt Tổ trung ương) đề đạt xin ý kiến lãnh đạo Trung ương xử lý.

Ví dụ, năm 2014, Tổ trung ương tổ chức 2 đợt “tuần thị”. Đợt 1 vào tháng 3, thành lập 13 Tổ tuần thị đi xuống các tỉnh, thành, đơn vị: Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Phúc Kiến, Sơn Đông, Hà Nam, Cam Túc, Ninh Hạ, Tân Cương, Binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương, Bộ Khoa học kỹ thuật, Đại học Phục Đán, Tập đoàn Lương thực Trung Quốc. Kết quả: phát hiện, hạ gục một số quan tham như: Tổ tuần thị số 3 Ninh Hạ phát hiện hạ bệ Giả Phấn Cường, Phó giám đốc Sở CA và Dương Hữu Minh Phó giám đốc Sở Giao thông Ninh Hạ; Tổ số 5 đi Thiên Tân đã phát hiện, hạ gục Vũ Trường Thuận, Giám đốc CA thành phố; Tổ số 7 đi Hải Nam đã quật ngã Ngô Quốc Hoa, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội Văn nghệ Tam Á; Tổ số 8 đi Hà Nam đã phát hiện, hạ gục 3 quan tham: Lưu Quốc Khánh, Bí thư thị ủy Trú Mã Điếm, Lưu Trường Xuân, Bí thư thành ủy Khai Phong, Lưu Hồng Đào, Giám đốc Sở xây dựng nhà ở tỉnh.

Đợt 2, tháng 7/2014 cử 13 tổ đi 10 tỉnh, thành, khu: Quảng Tây, Thượng Hải, Thanh Hải, Tây Tạng, Chiết Giang, Hà Bắc, Thiểm Tây, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Giang Tô và Tổng cục TDTT, Viện khoa học Trung Quốc, Tập đoàn xe hơi số 1. Kết quả đã lôi ra rất nhiều Hổ lớn, Hổ nhỏ tại 10/13 nơi. Tại Quảng Tây: hạ bệ 3 quan tham; Thượng Hải: 2; Thanh Hải: 1; Chiết Giang: 1; Hà Bắc: 5; Thiểm Tây: 3; Hắc Long Giang: 6; Tứ Xuyên: 7; Giang Tô 5; Tập đoàn sản xuất xe hơi số 1: 7.

Năm 2015, từ tháng 3, Tổ trung ương đã cử 13 Tổ tuần thị đến 26 xí nghiệp trực thuộc trung ương để điều tra, nắm tình hình. Kết quả, ít nhất 2 lãnh đạo các xí nghiệp lớn là Thôi Kiện, Phó Chủ tịch Tập đoàn Gang thép Bảo Sơn và Vương Thiên Phổ, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Hóa dầu (SINOPEC) đã bị ngã ngựa vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” – cụm từ được dùng để chỉ hành vi phạm tội tham nhũng.

UBKTKLTƯ Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc (kỳ 2) - ảnh 2

Vũ Trường Thuận, khi còn là Giám đốc Sở Công an Thiên Tân

Trong đó đáng chú ý là vụ quật ngã “Hổ lớn” ngành Hóa dầu Vương Thiên Phổ. Vương Thiên Phổ, quê Sơn Đông, sinh tháng 9/1962, là Giáo sư, Tiến sĩ, một cán bộ được coi là “đầy triển vọng”. Tốt nghiệp Đại học KHKT Thanh Đảo năm 1985, năm 1993 Phổ được SINOPEC lựa chọn là “Nhân tài kế tục xuyên thế kỷ”, đưa đi đào tạo tại Học viện quản lý công thương Đại Liên. SINOPEC là tập đoàn lớn với số vốn đăng ký 231,6 tỷ tệ, có Công ty TNHH cổ phần Hóa dầu Trung Quốc đã phát hành cổ phiếu và niêm yết trên các sàn chứng khoán Thượng Hải, Hong Kong, New York và London từ các năm 2000, 2001.

Theo Tạp chí Forbes năm 2005, SINOPEC hiện đứng thứ 2 trong danh sách 500 xí nghiệp hàng đầu thế giới. Tháng 3/2015, Tổ Tuần thị số 6 của UBKTKLTƯ về nằm vùng tại SINOPEC đã phát hiện nhiều vấn đề tiêu cực như một số cán bộ lãnh đạo có biểu hiện móc ngoặc, chia chác lợi ích trong xây dựng công trình, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, hợp tác kinh doanh ở nước ngoài; có lãnh đạo cho người nhà, con em mở xí nghiệp kinh doanh trái phép, bắt tay nhau để trao đổi lợi ích. Tổ Tuần thị còn nhận được thư tố giác manh mối phạm tội của một số người lãnh đạo trong đó có Vương Thiên Phổ và chuyển cho Ban Tổ chức trung ương, UBKTKLTƯ và các cơ quan liên quan xử lý.

Đầu tháng 4/2015, Ngô Chấn Phương, đảng ủy viên, Phó TGĐ SINOPEC bị điều tra. Ngày 27/4, UBKTKLTW đã quyết định lập hồ sơ điều tra Tổng giám đốc Vương Thiên Phổ vì “có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”. Ngày 18/9, trang web của UBKTKLTW đăng thông báo với nội dung: “Được sự phê chủan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, UBKTKLTƯ đã tiến hành lập hồ sơ điều tra vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Vương Thiên Phổ, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, đảng ủy viên, Tổng giám đốc Tổng công ty tập đoàn Công nghiệp hóa dầu Trung Quốc (SINOPEC).

Qua điều tra cho thấy, Vương Thiên Phổ đã: Vi phạm nghiêm trọng các quy định chính trị và kỷ luật tổ chức của Đảng, để mưu cầu thăng tiến cá nhân, chạy chọt đưa hối lộ, che dấu những vấn đề cá nhân có liên quan; vi phạm nghiêm trọng các quy định về liêm khiết tự răn, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích cho việc kinh doanh của người thân, sau khi được tổ chức nhắc nhở vẫn không chịu sửa, tiếp tục ủng hộ, dung túng người thân làm sai; vi phạm nghiêm trọng tinh thần “8 điều quy định” của Trung ương, dùng tiền công tiệc tùng chè chén trái quy định; lợi dụng thuận tiện về chức vụ để chiếm hữu trái phép tài sản công cộng; mưu cầu lợi ích cá nhân cho người khác trong kinh doanh xí nghiệp rồi vòi vĩnh và nhận hối lộ. Trong đó, có biểu hiện phạm tội tham ô và nhận hối lộ.

Vương Thiên Phổ là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng nhưng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, sau Đại hội Đảng lần thứ 18 vẫn không sửa đổi, không ngừng tay, tính chất xấu xa, tình tiết nghiêm trọng. Căn cứ quy định liên quan của Điều lệ xử lý kỷ luật đảng, Hội nghị Ban Thường vụ UBKTKLTƯ đã xem xét, báo cáo Trung ương Đảng phê chuẩn, quyết định khai trừ đảng tịch đối với Vương Thiên Phổ; Bộ Giám sát báo cáo Quốc vụ viện xử lý kỷ luật khai trừ về mặt hành chính (cách chức), thu hồi toàn bộ những thu nhập trái quy định; chuyển vấn đề phạm tội, manh mối và những tiền, vật liên quan sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật”.

UBKTKLTƯ Đảng – “Khắc tinh” của quan tham Trung Quốc (kỳ 2) - ảnh 3

Vương Thiên Phổ - Chủ tịch SINOPEC, Hổ lớn ngành Hóa dầu

Chiều cùng ngày 18/9/2015, trang web chính thức của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đưa tin: Viện đã quyết định lập án điều tra và bắt giam Vương Thiên Phổ vì bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ. Như vậy, việc bắt giam Vương Thiên Phổ đã được thực hiện chỉ mấy tiếng sau khi ông ta bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng tịch.

Thông qua trang web tố giác quan tham (http://www.12388.gov.cn/) và địa chỉ nhận tin nhắn (http://jfts.mos.gov.cn/m), quần chúng có thể nhắn tin, gửi hình ảnh tố cáo hành vi tham nhũng hủ bại của các quan chức như: dùng tiền công ăn nhậu, đi du hí trong, ngoài nước; sống sa đọa, trụy lạc; sử dụng xe công trái quy định; ở nhà công vụ trái quy định; nhận tiền, quà biếu; tổ chức tiệc tùng cưới xin, ma chay linh đình; tiếp khách hoặc nhận tiếp đãi quá tiêu chuẩn; nhận hoặc dùng tiền công để tiêu xài hay tham gia hoạt động thể thao đắt tiền..v.v.

Đó là cơ sở để các Tổ Tuần thị ra tay điều tra, phát hiện giúp UBKTKLTƯ xử lý kỷ luật đảng trước khi chuyển hồ sơ, manh mối phạm tội của quan tham sang cơ quan pháp luật trừng trị.

 

Còn tiếp

Theo VietTimes

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang