VỀ VỤ BẠO LOẠN CỦA GIÁO DÂN HÀ TĨNH

Hôm qua, lần đầu tiên, cờ tổ quốc đang tung bay tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà đã bị ngang nhiên hạ xuống và thay thế bẳng cờ ngũ sắc, đại diện cho giáo hội Thiên chúa