Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

23/08/2019 21:42

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 38. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là ông Lê Đức Vinh và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Đào Công Thiên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Sơn Hải và ông Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang