Trịnh Xuân Thanh bị bắt tại Ba Lan

KBCHN: Chúng tôi loan tin với sự dè dặt thường lệ. KBCHN đã vào http://wtvpc.com/streaming-tv/tvn24-news-news-stream-warsaw-poland/ nhưng không có chi tiết như bản tin của Đàn Chim Việt loan tải.