Công luận báo chí Hoa Kỳ nhập cuộc với Propublica, Frontline, PBS, Washington Post, New York Times để làm sáng tỏ công lý cho 5 nhà báo chết oan và tội ác băng đảng Việt Tân.
Hà Nội