XỬ LÝ BIỂU TÌNH, GÂY RỐI MỌI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỀU PHẢI BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

tháng tư 5, 2017 by nguoihatinh Thưa các bạn để rộng đường dư luận hiểu rõ về vụ việc liên quan giáo dân và các đối tượng phản động kéo vào Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà gây rối hôm nay admin sẽ bóc trần toàn bộ vụ việc qua nhìn nhận trên mạng xã hội